Konkursy

Konkurs na koncepcję Obszaru Ekologiczno-Turystyczno-Żeglarskiego „EKOMARINA” w Gminie Kosakowo

Konkurs na koncepcję Obszaru Ekologiczno-Turystyczno-Żeglarskiego „EKOMARINA” w Gminie Kosakowo

Zamawiający:
Gmina Kosakowo, 81-198 Kosakowo, ul. Żeromskiego 69
Adres poczty elektronicznej: zamowienia@kosakowo.pl
Strona internetowa Konkursu prowadzona jest pod następującym adresem: www.bip.kosakowo.pl 

Określenie przedmiotu konkursu: 
1.1 Przedmiotem konkursu jest opracowanie koncepcji architektoniczno-urbanistycznej Obszaru Ekologiczno-Turystyczno-Żeglarskiego EKOMARINA w miejscowości Mosty i Rewa, gm. Kosakowo wraz z zagospodarowaniem terenu i infrastrukturą techniczną (dalej „Zadanie inwestycyjne”), przy uwzględnieniu wymogów opisanych w dokumencie pn. Założenia realizacyjne stanowiącym Załącznik nr 10 do Regulaminu Konkursu. 
1.2 Celem konkursu jest uzyskanie najlepszego rozwiązania pod względem architektonicznym, funkcjonalnym i eksploatacyjnym koncepcji dla realizacji Zadania inwestycyjnego. 
1.3 Zadanie jest podzielone na dwie części, które są szczegółowo opisane w zał. Nr 10 do Regulaminu, przy czym koncepcję należy opracować dla wszystkich części: a. Zadania realizowane jako inwestycje publiczne b. Zadania realizowane jako inwestycje komercyjne 
1.4 Zadaniem konkursu jest wyłonienie, poprzez weryfikację i ocenę, zgodnie z zasadami niniejszego Regulaminu, najlepszej koncepcji architektonicznej do opracowania wytycznych do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego oraz ewentualnej możliwości opracowania pełnej dokumentacji projektowej umożliwiającej realizację Zadania inwestycyjnego oraz wskazanie autora zwycięskiego projektu, bądź zespołu autorskiego

Harmonogram Konkursu
1) ogłoszenie konkursu: 30.04.2018 r.
2) możliwość zadawania pytań dotyczących formalnych warunków Konkursu: 11.05.2018 r.
3) udzielanie odpowiedzi na pytania dotyczące warunków Konkursu: do dnia 15.05.2018 r.
4) składanie wniosków o dopuszczenie do udziału w konkursie: 18.05.2018 r.
5) zakończenie procesu kwalifikacji uczestników konkursu: 25.05.2018 r.
6) zaproszenie uczestników do składania prac konkursowych: 01.06.2018 r.
7) możliwość zadawania pytań dotyczących składania i realizacji prac konkursowych: 15.06.2018 r.
8) udzielanie odpowiedzi na pytania dotyczące składania i realizacji prac konkursowych: 22.06.2018 r.
9) składanie prac konkursowych: 18.07.2018 r.
10) ogłoszenie wyników Konkursu: do 01.08.2018 r.

Kryteria oceny prac konkursowych:
K1 - walory architektoniczne, krajobrazowe, ekologiczno – środowiskowe oraz technologia wykonania inwestycji waga – 50% 
K2 - funkcjonalność zaproponowanych rozwiązań dla zagospodarowania terenu pod względem dostępności żeglarskiej, komunikacyjnej oraz przestrzennej– waga 30 % 
K3 - walory ekonomiczne - waga 20 %.

Nagrody:
I nagroda 25 000,00 złotych;
II nagroda 15.000,00 złotych; 
III nagroda 10.000,00 złotych.

Regulamin konkursu oraz załączniki:
http://www.bip.kosakowo.pl/view.php?menu=268

Komentarze

*

Najnowsze z tego działu

Wyszukaj

Newsletter

Adres email nie jest poprawny!
Spróbuj jeszcze raz...

×

Dziękujemy za zapisanie się do subskrypcji naszego newslettera!

×
Chcesz być na bieżąco? Zapisz się do newslettera Sztuki Krajobrazu!