Konkursy

Konkurs na koncepcję zagospodarowania Starego Rynku w Słupsku

Konkurs otwarty, dwuetapowy, realizacyjny architektoniczno-urbanistyczny na opracowanie koncepcji zagospodarowania Starego Rynku w Słupsku wraz z kwartałem zabudowy ograniczonym ulicami: Grodzka, Piekiełko, Zamenhofa.

Konkurs otwarty, dwuetapowy, realizacyjny architektoniczno-urbanistyczny na opracowanie koncepcji zagospodarowania Starego Rynku w Słupsku wraz z kwartałem zabudowy ograniczonym ulicami: Grodzka, Piekiełko, Zamenhofa. 

Zamawiający:
Zarząd Infrastruktury Miejskiej w Słupsku, ul. Przemysłowa 73, 76-200 Słupsk,
który działa w imieniu i na rzecz Miasta Słupsk, Plac Zwycięstwa 3, 76-200 Słupsk.

przy udziale Stowarzyszenia Architektów Polskich Oddział w Słupsku, 

ogłasza konkurs otwarty, dwuetapowy, realizacyjny architektoniczno-urbanistyczny na opracowanie koncepcji zagospodarowania Starego Rynku w Słupsku wraz z kwartałem zabudowy ograniczonym ulicami: Grodzka, Piekiełko, Zamenhofa

Przedmiot konkursu: 
Przedmiotem konkursu jest opracowanie projektu koncepcyjnego zagospodarowania Starego Rynku w Słupsku wraz z otoczeniem. W wyniku konkursu zostanie wskazany Uczestnik, który zostanie zakwalifikowany do udziału w postępowaniu o udzielenie przez Zamawiającego zamówienia w trybie z wolnej ręki na wykonanie prac projektowych.

Regulamin:
Regulamin konkursu oraz szczegóły dotyczące konkursu dostępne są na stronie internetowej konkursu pod adresem:http://architektsarp.pl/rynek-slupsk/regulamin/
kontakt: stary-rynek@architektsarp.pl

Terminy:
ogłoszenie konkursu – 30.04.2018 r.;
składanie pytań o warunki uczestnictwa w konkursie –18.05.2018 r.;
składanie wniosków o dopuszczenie do udziału w konkursie najpóźniej - do 25.05.2018 r.;
zawiadomienie Uczestników o dopuszczeniu do udziału w konkursie i przekazanie zaproszenia do złożenia prac konkursowych - do 01.06.2018 r.;
ostateczny termin nadsyłania pytań –08.06.2018 r.;
ostateczny termin odpowiedzi na pytania –15.06.2018 r.;
termin złożenia prac konkursowych etap I –09.07.2018 r.;
posiedzenie Sądu konkursowego – do 20.07.2018 r.;
powiadomienie o dopuszczeniu wybranych Uczestników do udziału w etapie II - do 23.07.2018 r.;
termin złożenia prac konkursowych – etap II 24.09.2018 r.;
posiedzenie Sądu konkursowego i ogłoszenie wyników konkursu – do 03.10.2018 r.;

Zasady uczestnictwa w konkursie
Uczestnikiem konkursu może być osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, zwana również Uczestnikiem konkursu samodzielnie biorącym udział w konkursie, bądź podmioty występujące wspólnie, zwane również Uczestnikami konkursu wspólnie biorącymi udział w konkursie. W konkursie mogą brać udział podmioty, które:

posiadają odpowiednie uprawnienia, wiedzę oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania pracy konkursowej;

znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie pracy konkursowej i zamówienia na dokumentację projektową;

nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na podstawie 
art. 24 ustawy Prawo zamówień publicznych.

W celu potwierdzenia spełniania tych warunków Uczestnicy składają w ramach Wniosku oświadczenie (załącznik nr 3 do Regulaminu konkursu). Z udziału w konkursie wyklucza się osoby biorące udział w organizacji konkursu i opracowaniu Regulaminu, członków Sądu i podmioty, które z nimi współpracują lub współpracowały w okresie 2 lat (licząc od dnia ogłoszenia konkursu), ekspertów oraz Uczestników, którzy podlegają wykluczeniu w związku z wymaganiami określonymi 
w art. 24 Ustawy Prawo zamówień publicznych.

Kryteria oceny:
jakość, czytelność i walory estetyczne rozwiązań architektonicznych i urbanistycznych, przez co należy rozumieć przede wszystkim skalę, proporcje planowanego zagospodarowania, jego stosowność w odniesieniu do otoczenia oraz zgodność z charakterem funkcji, które ono spełnia;
atrakcyjność programowo-przestrzenną proponowanej zabudowy i zagospodarowania części studialnej opracowania;
integralność kompozycji całości;
wpisanie w strukturę zabytkowego centrum miasta zarówno na etapie realizacji pracy konkursowej jak i po docelowym uporządkowaniu kwartału zabudowy pomiędzy placem Starego Rynku, a ulicami: Grodzką, Piekiełko, Zamenhofa;
zgodność z wytycznymi projektowymi i wytycznymi konserwatorskimi;
funkcjonalność zagospodarowania;
łączny koszt budowy;
walory eksploatacyjne.

Kryteria wymienione powyżej będą rozpatrywane całościowo i zdecydują łącznie o ocenie 
o rozpiętości od 0–100. Powyższe kryteria stosowane będą w każdym z etapów odpowiednio do zakresu problematyki podejmowanej w danym etapie.

Rodzaj i wysokość nagród:
Maksymalna pula nagród i wyróżnień – 90.000 zł

I NAGRODA
minimum 30 000 zł oraz zaproszenie do negocjacji warunków realizacji zamówienia publicznego w trybie zamówienia z wolnej ręki,

WYRÓŻNIENIA
minimum 5 000 zł dla każdego z uczestników konkursu zakwalifikowanych do II etapu, który nie uzyska nagród w konkursie

Kwoty podane powyżej są kwotami brutto. Nagrody pieniężne podlegają opodatkowaniu zgodnie ze stosownymi przepisami.

Komentarze

*

EddieDem

Сумка в роддом
Что взять с собой в роддом
Сумка в роддом
http://www.youtube.com/watch?v=WR4Vqx4Hu1E

Thomassarne

Автономный приезжий сиречь словно увидеть постоянно и сразу для своем или взятом в аренду
автомобиле в Сочи.
Мы продолжаем наше автомобильно-пешее паломничество сообразно Сочи! Сегодня мы посетим для своем
иначе взятом в аренду в Сочи автомобиле Мокрый каньоны реки Псахо, Троеце-Георгиевский женский
убежище, а также увидим частичный музей Этнографический комплекс «Двор Дружбы Народов»
и попробуем настоящую кавказскую кухню в ресторане «Амшенский двор»
Следовательно начинаем с подготовки ве

AaronBluct

Незаконное строительство в Сочи
Самовольное строительство в Сочи
Незаконное строительство в Сочи
Самовольное строительство в Сочи
Незаконное строительство в Сочи
Самовольное строительство в Сочи
http://www.youtube.com/watch?v=Kh6-AVHVOEA
https://www.youtube.com/watch?v=Kh6-AVHVOEA

PhilipHom

http://www.youtube.com/watch?v=WR4Vqx4Hu1E
Сумка в роддом

список сумки в роддом

PatrickArobE

Автономный приезжий сиречь ровно увидеть всетаки и залпом на своем или взятом в аренду
автомобиле в Сочи.
Мы продолжаем наше автомобильно-пешее паломничество по Сочи! Сегодня мы посетим для своем
разве взятом в аренду в Сочи автомобиле Сырой каньоны реки Псахо, Троеце-Георгиевский женский
обитель, а также увидим частный музей Этнографический комплекс «Двор Дружбы Народов»
и попробуем настоящую кавказскую кухню в ресторане «Амшенский двор»
Итак начинаем с подготовки вещей и укладки их в баг

JustinBof

https://rutube.ru/video/8d666e29ad1e146cf125013ad81b7ccb/
Сумка в роддом

Keithbrunk

https://rutube.ru/video/8d666e29ad1e146cf125013ad81b7ccb/
Сумка в роддом

ThomasSek

Автономный приезжий alias как увидеть всегда и моментально для своем тож взятом в аренду
автомобиле в Сочи.
Мы продолжаем наше автомобильно-пешее паломничество по Сочи! Сегодня мы посетим для своем
иначе взятом в аренду в Сочи автомобиле Потный каньоны реки Псахо, Троеце-Георгиевский женский
обитель, а также увидим частный музей Этнографический комплекс «Двор Дружбы Народов»
и попробуем настоящую кавказскую кухню в ресторане «Амшенский двор»
Следовательно начинаем с подготовки вещей и укла

Cynthiarem

Рюкзак для путешествий
Рюкзак для путешествий
http://www.youtube.com/watch?v=OffJfuxfbpQ

Patricktug

https://rutube.ru/video/8d666e29ad1e146cf125013ad81b7ccb/
Сумка в роддом

сумки в роддом готовая
сумка в роддом pampers
сумка в роддом казахстан
готовим сумку в роддом
сумка комфорт в роддом
сумки для роддома алматы
собираем сумку для роддома
прозрачная сумка для роддома
сумки в роддом купить

Tashaodown

https://rysregyt.blogspot.com/2018/08/blog-post.html
Рулонные шторы
Рулонные шторы в Сочи
Рулонные шторы

DebbieLak

https://rutube.ru/video/bb64754b39017008f30b331880615576/
Где купить сумку на коляску
Сумка на коляску
Где купить сумку на коляску
Сумка на коляску
Где купить сумку на коляску

CraigTus

Самобытный путешественник или ровно увидеть постоянно и залпом на своем или взятом в аренду
автомобиле в Сочи.
Мы продолжаем наше автомобильно-пешее паломничество сообразно Сочи! Теперь мы посетим для своем
alias взятом в аренду в Сочи автомобиле Мокрый каньоны реки Псахо, Троеце-Георгиевский женский
лавра, а также увидим личный музей Этнографический комплекс «Двор Дружбы Народов»
и попробуем настоящую кавказскую кухню в ресторане «Амшенский двор»
Следовательно начинаем с подготовки вещей

Bernicedency

https://rutube.ru/video/bb64754b39017008f30b331880615576/
Где купить сумку на коляску
Сумка на коляску
Где купить сумку на коляску
Сумка на коляску
Где купить сумку на коляску

EddieBix

Самобытный пилигрим тож ровно понимать всетаки и разом на своем или взятом в аренду
автомобиле в Сочи.
Мы продолжаем наше автомобильно-пешее странствие сообразно Сочи! Ныне мы посетим на своем
alias взятом в аренду в Сочи автомобиле Промокший каньоны реки Псахо, Троеце-Георгиевский женский
обитель, а также увидим личный музей Этнографический комплекс «Двор Дружбы Народов»
и попробуем настоящую кавказскую кухню в ресторане «Амшенский двор»
Следовательно начинаем с подготовки вещей и укладки

Donaldglymn

Автономный пилигрим сиречь будто увидеть все и разом для своем либо взятом в аренду
автомобиле в Сочи.
Мы продолжаем наше автомобильно-пешее путешествие сообразно Сочи! Сегодня мы посетим на своем
или взятом в аренду в Сочи автомобиле Сырой каньоны реки Псахо, Троеце-Георгиевский женский
лавра, а также увидим частичный музей Этнографический комплекс «Двор Дружбы Народов»
и попробуем настоящую кавказскую кухню в ресторане «Амшенский двор»
Следовательно начинаем с подготовки вещей и укладки

SandraLeago

Разве вы хотите, для ваша спальня превратилась в целесообразный бюджет и временные рамки, мы рекомендуем дать вам вышитые ткани. Богатые, красивые и традиционные, вышитые ткани могут сразу изменить чужой очертание вашей спальни, работая будто привлекательные акценты в теме декора, в которой преобладают возвышенные оттенки и мягкие текстуры. Более того, они - обольстительный тактика наполнить ваше личное промежуток своей личностью и образом жизни. Примерно, коли вы любитель турист и любите собира

Scottemene

Самостоятельный пилигрим тож будто увидеть постоянно и разом на своем тож взятом в аренду
автомобиле в Сочи.
Мы продолжаем наше автомобильно-пешее пилигримство сообразно Сочи! Сегодня мы посетим на своем
иначе взятом в аренду в Сочи автомобиле Потный каньоны реки Псахо, Троеце-Георгиевский женский
монастырь, а также увидим частичный музей Этнографический комплекс «Двор Дружбы Народов»
и попробуем настоящую кавказскую кухню в ресторане «Амшенский двор»
Следовательно начинаем с подготовки ве

Beverlykat

Женская сумка
Женская сумка
https://www.youtube.com/watch?v=TIBuNEopRh4

KristanAides

Купить рюкзак
Купить рюкзак
https://www.youtube.com/watch?v=m8NBiruvZtk

Tenisharop

https://rutube.ru/video/8d666e29ad1e146cf125013ad81b7ccb/
Сумка в роддом
сумка в роддом пинск
сумка в роддом омск
какую сумку взять роддом
сумка для роддома пермь
сумка в 5 роддом
сумка новорожденного для роддома
тревожная сумка роддома
красивые сумки в роддом
сумки в роддом оптом

Anthonyroums

https://youtu.be/eKSOU4lh1w8
https://www.youtube.com/watch?v=eKSOU4lh1w8

Муслиновые пеленки
Купить муслиновые пеленки
Где купить муслиновые пелёнки
Муслиновые пелёнки в Москве
Купить муслиновые пеленки
Купить муслиновые пеленки
Муслиновые пеленки
Где купить муслиновые пелёнки
Где купить муслиновые пелёнки

HeatherVop

https://rutube.ru/video/8d666e29ad1e146cf125013ad81b7ccb/
Сумка в роддом
сумка в роддом отта
сумки в роддом осенью
эко сумка в роддом
сумка в роддом тяжелая
сумка в роддом тюмень
сумка витоша в роддом
сумка новорожденным в роддом
сумка в роддом цгб
сумки в роддом алматы

OliverWhafe

Автономный пассажир alias ровно понимать всегда и разом на своем иначе взятом в аренду
автомобиле в Сочи.
Мы продолжаем наше автомобильно-пешее путешествие сообразно Сочи! Ныне мы посетим на своем
alias взятом в аренду в Сочи автомобиле Мокрый каньоны реки Псахо, Троеце-Георгиевский женский
монастырь, а также увидим личный музей Этнографический комплекс «Двор Дружбы Народов»
и попробуем настоящую кавказскую кухню в ресторане «Амшенский двор»
Следовательно начинаем с подготовки вещей и укла

ReginaWaifs

Купить рюкзак
Купить рюкзак
https://www.youtube.com/watch?v=m8NBiruvZtk

Bobbielit

Самостоятельный пилигрим или словно понимать постоянно и разом на своем либо взятом в аренду
автомобиле в Сочи.
Мы продолжаем наше автомобильно-пешее странствие сообразно Сочи! Ныне мы посетим для своем
иначе взятом в аренду в Сочи автомобиле Потный каньоны реки Псахо, Троеце-Георгиевский женский
обитель, а также увидим личный музей Этнографический комплекс «Двор Дружбы Народов»
и попробуем настоящую кавказскую кухню в ресторане «Амшенский двор»
Итак начинаем с подготовки вещей и укладки и

AndrewDib

Самостоятельный приезжий alias словно увидеть всегда и моментально для своем иначе взятом в аренду
автомобиле в Сочи.
Мы продолжаем наше автомобильно-пешее паломничество сообразно Сочи! Теперь мы посетим для своем
разве взятом в аренду в Сочи автомобиле Промокший каньоны реки Псахо, Троеце-Георгиевский женский
монастырь, а также увидим частичный музей Этнографический комплекс «Двор Дружбы Народов»
и попробуем настоящую кавказскую кухню в ресторане «Амшенский двор»
Следовательно начинаем с

Najnowsze z tego działu

Wyszukaj

Newsletter

Adres email nie jest poprawny!
Spróbuj jeszcze raz...

×

Dziękujemy za zapisanie się do subskrypcji naszego newslettera!

×
Chcesz być na bieżąco? Zapisz się do newslettera Sztuki Krajobrazu!