Konkursy

Konkurs na Pomnik Niepodległości w Warszawie

Przedmiotem konkursu jest opracowanie koncepcji projektowej pomnika Niepodległości z przeznaczeniem do posadowienia na skwerze przy pl. Legionów we Wrocławiu. 11 listopada 2018 r. obchodzona będzie setna rocznica odzyskania przez Polskę Niepodległości. Inicjatorami wzniesienia pomnika upamiętniającego ten fakt są członkowie dolnośląskiego oddziału Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej.

Przedmiotem konkursu jest opracowanie koncepcji projektowej pomnika Niepodległości z przeznaczeniem do posadowienia na skwerze przy pl. Legionów we Wrocławiu. 11 listopada 2018 r. obchodzona będzie setna rocznica odzyskania przez Polskę Niepodległości. Inicjatorami wzniesienia pomnika upamiętniającego ten fakt są członkowie dolnośląskiego oddziału Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej.

Zamawiający pozostawia Uczestnikom swobodę w sposobie ujęcia tematu i doborze artystycznych środków wyrazu, wychodząc z założenia, że nie sposób mówić o niepodległości, która stanowi dobro wspólne Polaków, nakładając twórcom ograniczenia

Uczestnikami mogą być osoby fizyczne, osoby prawne lub jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej oraz podmioty te występujące wspólnie, o ile spełniają warunki określone w Regulaminie i Ustawie, tzn.: posiadają dyplom ukończenia wyższej uczelni w zakresie wymaganym dla uprawiania zawodu artysty plastyka lub architekta, a w przypadku zespołu dysponują przy pracy konkursowej minimum jedną osobą, która posiada taki dyplom lub posiadają właściwe przedmiotowi konkursu doświadczenie, przez co Organizator rozumie wykonanie w okresie 10 lat przed ogłoszeniem konkursu rzeźby, pomnika funkcjonującego w przestrzeni publicznej, będącego upamiętnieniem wydarzenia historycznego, ogólnie znanej osoby lub grupy osób i którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu zgodnie z Ustawą. Szczegółowe informacje na temat uczestnictwa dostępne są w regulaminie konkursu.

Nagrody:

 • I miejsce – 50 000 zł brutto i zaproszenie do negocjacji umowy, w trybie zamówienia z wolnej ręki, na wykonanie szczegółowego opracowania pokonkursowego,
 • II miejsce – 35 000 zł brutto,
 • Pozostali uczestnicy wybrani do złożenia pracy konkursowej otrzymają
  po 8 000 zł brutto (każdy).

Terminy:

 • - Pytania o wyjaśnienie treści Regulaminu, dotyczące składania wniosków o dopuszczenie do udziału w konkursie - do godz. 15.00. Odpowiedzi na pytania będą udzielane na bieżąco, ale nie dłużej niż do 10 maja 2018 r.
 • - Wnioski o dopuszczenie do udziału w konkursie składać należy w formie pisemnej do 14 maja 2018 r. do godz. 15.00 (wiążąca jest data doręczenia).
 • - Uczestnicy zakwalifikowani do udziału w konkursie mogą składać pytania o wyjaśnienie treści Regulaminu lub dotyczące koncepcji i prac konkursowych -do 31 lipca 2018 r. do godz. 15.00. Odpowiedzi na pytania będą udzielane na bieżąco, ale nie dłużej niż do 3 sierpnia 2018 r.
 • - Koncepcje prac konkursowych w I etapie składać należy do 3 września 2018 r. do godz. 15.00 (wiążąca jest data doręczenia). Wybór najlepszych koncepcji prac konkursowych nastąpi do 9 września 2018 r. Zaproszenie Uczestników do dalszego udziału w postępowaniu nastąpi do 10 września 2018 r.
 • - Uczestnicy zaproszeni do II etapu mogą składać pytania o wyjaśnienie treści Regulaminu lub dotyczące opracowania i składania prac konkursowych do 8 października 2018 r. do godz. 15.00. Odpowiedzi na pytania będą udzielane na bieżąco i niezwłocznie, jednak nie dłużej niż do 11 października 2018 r.
 • - Prace konkursowe należy składać do 6 listopada 2018 r. do godz. 15.00 (wiążąca jest data doręczenia).
 • - Oficjalne, publiczne ogłoszenie wyników konkursu nastąpi do 10 listopada 2018 r. O miejscu i dacie ogłoszenia Uczestnicy konkursu zostaną poinformowani odrębnym pismem lub mailem.
 • - Wystawa wszystkich prac konkursowych zostanie udostępniona 11 listopada 2018 r. we Wrocławiu. O miejscu i godzinie otwarcia wystawy pokonkursowej Organizator zawiadomi Uczestników odrębnie oraz w Biuletynie Informacji Publicznej UMW.

Szczegóły: http://bip.um.wroc.pl/przetarg/32394/projekt-pomnika-niepodleglosci-we-wroclawiu

Komentarze

*

qwert

Błędny tytuł. Nie w Warszawie tylko we Wrocławiu.

Najnowsze z tego działu

Wyszukaj

Newsletter

Adres email nie jest poprawny!
Spróbuj jeszcze raz...

×

Dziękujemy za zapisanie się do subskrypcji naszego newslettera!

×
Chcesz być na bieżąco? Zapisz się do newslettera Sztuki Krajobrazu!