Konkursy

Konkurs na modernizację przestrzeni Aquaparku w Polkowicach

Konkurs na opracowanie „Koncepcji w zakresie modernizacji z rozbudową obiektu AQUAPARK POLKOWICE – Regionalne Centrum Rekreacyjno – Rehabilitacyjne S.A.”

Konkurs na opracowanie „Koncepcji w zakresie modernizacji z rozbudową obiektu AQUAPARK POLKOWICE – Regionalne Centrum Rekreacyjno – Rehabilitacyjne S.A.” 

Zamawiający:
Aquapark Polkowice - Regionalne Centrum Rekreacyjno-Rehabilitacyjne S.A., ul. Młyńska 4, 59-100 Polkowice, tel. 76 746 27 70, e-mail biuro@aquapark.com.pl, faks 76 746 27 60. 
Adres strony internetowej (url):http://bip.aquapark.com.pl 

Cel konkursu:
1. Celem konkursu jest wyłonienie najlepszego opracowania projektowego, spełniającego w największym stopniu wymagania Organizatora w zakresie rozwiązań użytkowych, funkcjonalno-przestrzennych i formy architektonicznej wewnętrznej i zewnętrznej budynku pływalni uwzględniającej jednorodną kompozycję całego kompleksu. 
2. W wyniku rozstrzygnięcia konkursu wyłoniona zostanie najlepsza praca konkursowa (najlepsze opracowanie projektowe), która następnie będzie podstawą do wykonania dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych

Kryteria oceny prac konkursowych:
a) Cena brutto za wykonanie dokumentacji projektowej i pełnienie nadzoru autorskiego - 20
b) Ocena koncepcji architektonicznej – 80

Terminy:
2018-02-27 Ogłoszenie konkursu
2018-03-05 Składnaie pytań dotyczących regulaminu konkursu i składania wniosków udziału w konkursie
2018-03-06 Udzielenie odpowiedzi na złożone pytania
2018-03-08 Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w konkursie/prac konkursowych
2018-03-14 Ogłoszenie kwalifikacji uczestników konkursu
2018-03-15 Wizja lokalna terenu opracowania konkursowego
2018-05-17 Składanie prac projektowych
2018-05-21 Ogłoszenie wyników konkursu

Nagrody:
I nagroda w wysokości: 30.000,00 zł. 
II nagroda w wysokości: 20.000, 00 zł. 
III nagroda w wysokości: 10.000,00 zł. 

Komentarze

*

Najnowsze z tego działu

Wyszukaj

Newsletter

Adres email nie jest poprawny!
Spróbuj jeszcze raz...

×

Dziękujemy za zapisanie się do subskrypcji naszego newslettera!

×
Chcesz być na bieżąco? Zapisz się do newslettera Sztuki Krajobrazu!