Konkursy

Konkurs na opracowanie koncepcji przestrzeni w Stargardzie

Konkurs realizacyjny na opracowanie koncepcji architektoniczno-rzeźbiarskiej pomnika „STARGARDZIANIE – OJCZYŹNIE W SETNĄ ROCZNICĘ ODZYSKANIA NIEPODLEGŁOŚCI” na terenie przy skrzyżowaniu ulic: Marii Skłodowskiej - Curie i Kazimierza Wielkiego w Stargardzie.

Konkurs realizacyjny na opracowanie koncepcji architektoniczno-rzeźbiarskiej pomnika „STARGARDZIANIE – OJCZYŹNIE W SETNĄ ROCZNICĘ ODZYSKANIA NIEPODLEGŁOŚCI” na terenie przy skrzyżowaniu ulic: Marii Skłodowskiej - Curie i Kazimierza Wielkiego w Stargardzie.

Zamawiający:
Gmina - Miasto Stargard, ul. Hetmana Stefan Czarnieckiego 17, 73–110 Stargard
adres strony www:http://bip.um.stargard.pl/index.php?id=zampub&zp=list
kontakt e-mail: zamowieniapubliczne@um.stargard.pl
Sekretarz:
Sylwia KULECZKO – Wydział Kultury, Sportu, Turystyki i Promocji, tel. 91 577 09 01, e-mail: s.kuleczko@um.stargard.pl
Zastępca sekretarza:
Marta LEWANDOWSKA - FELISIAK – Wydział Kultury, Sportu, Turystyki i Promocji, tel. 91 834 10 81, e-mail: m.felisiak@um.stargard.pl

Przedmiotem konkursu jest wykonanie i zaprezentowanie przez Uczestników konkursu przeznaczonej do realizacji koncepcji architektoniczno-rzeźbiarskiej Pomnika o charakterze patriotycznym wraz z zagospodarowaniem jego otoczenia na terenie parku miejskiego przy skrzyżowaniu ulic: Kazimierza Wielkiego i Marii Skłodowskiej-Curie w Stargardzie.

Koncepcja ideowa:
„STARGARDZIANIE – OJCZYŹNIE”
- Pomnik idei, a nie zdarzenia, czy też konkretnej osoby,
- Pomnik powinien być realizacją, z którą identyfikować się będą wszyscy Stargardzianie, wszyscy Polacy, powinien łączyć, a nie dzielić,
- patriotyzm należy rozumieć bardzo szeroko, jako pracę na rzecz Ojczyzny, dla dobra kraju i narodu, walkę o Jej Niepodległość, wierność zasadom, wypełnianie obowiązków obywatelskich, społecznych, politycznych, zawodowych.

Terminy:
31.01.2018 - Ogłoszenie konkursu
do 19.02.2018 - Składanie pytań dot. wniosków o dopuszczenie do udziału w konkursie
do 21.02.2018 - Udzielenie odpowiedzi na pytania Uczestników dotyczące wniosków 
do 26.02.2018 - Składanie wniosków o dopuszczenie do udziału w konkursie (do godziny 15:00)
do 02.03.2018 - Zawiadomienie Uczestników o dopuszczeniu bądź nie do udziału w konkursie i zaproszenie do złożenia prac konkursowych
do 09.03.2018 - Składanie pytań przez Uczestników dotyczących Regulaminu
do 14.03.2018 - Udzielenie odpowiedzi na pytania Uczestników dotyczące Regulaminu
do 24.04.2018 - Ostateczny termin składania prac konkursowych przez Uczestników dopuszczonych do udziału w konkursie (do godziny 15:00)
do 12.05.2018 Rozstrzygnięcie konkursu, w tym:
- wybór 3 najlepszych równorzędnie nagrodzonych prac,
- konsultacje społeczne,
- ogłoszenie wyników

Nagrody:
Organizator konkursu przewiduje:
1) przyznanie do trzech równorzędnych nagród w wysokości 10 000 zł brutto,
2) przyznanie po konsultacjach społecznych I NAGRODY (wynagrodzenie za projekt i realizację pomnika) dla jednego z trzech autorów koncepcji, którego praca zostanie uznana przez Sąd Konkursowy za najlepszą, wskazaną do realizacji oraz zaproszenie do udziału i negocjacji w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie zamówienia z wolnej ręki.

Sąd Konkursowy:
Przewodniczący Sądu Konkursowego
prof. dr hab. inż. arch. Konrad KUCZA - KUCZYŃSKI - SARP Warszawa
Sędzia Referent
mgr inż. arch. Marek ORŁOWSKI – SARP Szczecin
Pozostali członkowie Sądu Konkursowego:
dr hab. Waldemar WOJCIECHOWSKI – profesor nadzwyczajny, prorektor ds. artystycznych, studenckich i współpracy międzynarodowej Akademii Sztuki w Szczecinie
mgr Stanisław BIŻEK – rzeźbiarz, Związek Polskich Artystów i Plastyków Oddział w Szczecinie
mgr Olga Ewa KULESZA SZERNIEWICZ – Zachodniopomorski Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Szczecinie
mgr Mirosław OPĘCHOWSKI - historyk sztuki, Biuro Miejskiego Konserwatora Zabytków, Muzeum w Stargardzie
mgr Monika JAROSZ – architekt krajobrazu Ogrodnik Miejski, Zakład Usług Komunalnych w Stargardzie
mgr inż. arch. Małgorzata RUSZKIEWICZ-KWAPIEŃ - Architekt Miejski, Urząd Miejski w Stargardzie

Regulamin konkursu oraz pliki do pobrania:
http://bip.um.stargard.pl/index.php?id=zampub&zp=szczeg&idzp=429

Komentarze

*

Najnowsze z tego działu

Wyszukaj

Newsletter

Adres email nie jest poprawny!
Spróbuj jeszcze raz...

×

Dziękujemy za zapisanie się do subskrypcji naszego newslettera!

×
Chcesz być na bieżąco? Zapisz się do newslettera Sztuki Krajobrazu!