Konkursy

Konkurs na opracowanie koncepcji urbanistyczno-architektonicznej Biblioteki Publicznej w Szczecinie

Konkurs SARP nr 978 na opracowanie koncepcji urbanistyczno-architektonicznej Filii Miejskiej Biblioteki Publicznej w Szczecinie na Prawobrzeżu

Konkurs SARP nr 978 na opracowanie koncepcji urbanistyczno-architektonicznej Filii Miejskiej Biblioteki Publicznej w Szczecinie na Prawobrzeżu 

Zamawiający:
Miejska Biblioteka Publiczna w Szczecinie.
ul. Hoene-Wrońskiego 1, 71-302 Szczecin

Organizator:
Stowarzyszenie Architektów Polskich Oddział Szczecin, ul. Mariacka 10.

Osobą upoważnioną do kontaktów z Uczestnikami konkursu jest Sekretarz konkursu: mgr. inż. arch. Wioletta Boroń tel. 501 163 959, e-mail: biblioteka-szczecin@architektsarp.pl 

Zamawiający będzie przekazywał wszystkie informacje dotyczące konkursu oraz komunikował się z Uczestnikami konkursu wyłącznie poprzez stronę internetową konkursu:
http://www.szczecin.sarp.org.pl/biblioteka/.

Przedmiotem konkursu jest opracowanie koncepcji urbanistyczno– architektonicznej Filii Miejskiej Biblioteki Publicznej w Szczecinie - Prawobrzeże wraz z zagospodarowaniem terenu przy ul. Marii Dąbrowskiej – Jarosława Iwaszkiewicza w Szczecinie wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną oraz informacją zawierającą wstępne rozwiązania, techniczne, technologiczne i kosztowe.

Celem konkursu jest wybranie, spośród złożonych prac konkursowych, koncepcji urbanistyczno – architektonicznej będącej najlepszej propozycją zabudowy i zagospodarowania terenu, poprzez ujęcie projektowe spójne z programem funkcjonalno – użytkowym i eksploatacyjnym MBP oraz planowanymi kosztami, która zapewni:
- optymalne warunki zabudowy i zagospodarowania terenu.
- atrakcyjną przestrzeń publiczną, 
- optymalną realizację zadań statutowych Organizatora (zaspokajanie i rozwijanie potrzeb czytelniczych i kulturalnych),
- poprawę warunków zamieszkania i estetyki otoczenia w sąsiedztwie MBP.

Terminy:
02.02.2018 - Ogłoszenie Konkursu 
do 13.02.2018 - Zadawanie pytań dotyczących warunków uczestnictwa w konkursie
do 20.02.2018 - Odpowiedzi na pytania dotyczące warunków uczestnictwa w konkursie
27.02.2018 - Składanie wniosków o dopuszczenie do udziału w konkursie
do 06.03.2018 - Powiadomienie Uczestników konkursu o dopuszczeniu do udziału w konkursie
do 20.03.2018 - Ostateczny termin składania pytań w sprawie prac konkursowych 
do 27.03.2018 - Odpowiedzi na pytania uczestników 
do 15.05.2018 - Termin złożenia prac konkursowych
do 25.05.2018 - Ogłoszenie wyników konkursu

Kryteria oceny prac konkursowych:
1) jakość rozwiązań architektonicznych – przestrzennych (waga: od 0 do 40 punktów)
2) jakość rozwiązań funkcjonalno - użytkowych (waga: od 0 do 30 punktów)
3) walory eksploatacyjne, ekonomika rozwiązań (waga: od 0 do 20 punktów)
4) nowatorstwo i oryginalność rozwiązań (waga: od 0 do 10 punktów)

Sąd Konkursowy w składzie:
arch. Andrzej Bulanda - Przewodniczący Sądu (SARP O/Warszawa)
arch. Tomasz Sołdek - Sędzia - Członek (SARP O/Szczecin)
arch. Ireneusz Lech - Sędzia Referent (SARP O/Szczecin)
arch. Jarosław Bondar - Sędzia - Członek (Architekt Miasta, Urząd Miasta Szczecin)
Krzysztof Marcinowski - Sędzia - Członek (Dyrektor Miejskiej Biblioteki Publicznej w Szczecinie)
Agata Stankiewicz - Sędzia - Członek (Dyrektor Wydziału Kultury Urząd Miasta Szczecin)
Jadwiga Kimber - Sędzia - Członek (Zastępca Dyrektora Wydziału Kultury Urząd Miasta Szczecin)
arch. Wioletta Boroń - Sekretarz konkursu (SARP O/ Szczecin)

Nagrody:
1 nagroda: 35 000 zł brutto (trzydzieści pięć tysięcy złotych brutto) oraz zaproszenie do negocjacji w postępowaniu o udzielnie zamówienia z wolnej ręki na opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej będącej szczegółowym opracowaniem pracy konkursowej
2 nagroda: 25 000 zł brutto (dwadzieścia pięć tysięcy złotych brutto)
3 nagroda – 10.000 zł brutto (dziesięć tysięcy złotych brutto)
2 wyróżnienia : po 5.000 zł brutto za każde wyróżnienie (pięć tysięcy złotych brutto).

Regulamin konkursu oraz załączniki do pobrania:
http://www.szczecin.sarp.org.pl/biblioteka/

Komentarze

*

Najnowsze z tego działu

Wyszukaj

Newsletter

Adres email nie jest poprawny!
Spróbuj jeszcze raz...

×

Dziękujemy za zapisanie się do subskrypcji naszego newslettera!

×
Chcesz być na bieżąco? Zapisz się do newslettera Sztuki Krajobrazu!