Konkursy

Konkurs na opracowanie koncepcji kładki pieszo–rowerowej w Poznaniu

Konkurs pn. „Koncepcja architektoniczno – urbanistyczna kładki pieszo – rowerowej nad rzeką Wartą oraz Cybiną pomiędzy Berdychowem, Ostrowem Tumskim oraz Chwaliszewem w Poznaniu”

Konkurs pn. „Koncepcja architektoniczno – urbanistyczna kładki pieszo – rowerowej nad rzeką Wartą oraz Cybiną pomiędzy Berdychowem, Ostrowem Tumskim oraz Chwaliszewem w Poznaniu”.

Zamawiający:
Poznańskie Inwestycje Miejskie Sp. z o.o., ul. Plac Wiosny Ludów 2, 61-831 Poznań, tel. 618842010, e-mail zamowienia.publiczne@pozim.pl, faks 618666004. 

Adres strony internetowej (url): www.pozim.pl 

Przedmiot niniejszego konkursu obejmuje wykonanie koncepcji architektoniczno - urbanistycznej dla kładki pieszo – rowerowej zlokalizowanej w Poznaniu w południowej części Ostrowa Tumskiego wraz funkcjonalnym połączeniem z istniejącą lub/i planowaną infrastrukturą pieszo – rowerową oraz zagospodarowaniem terenu. Przedmiotowy obiekt został zaplanowany nad korytem rzeki Warty oraz Cybiny oraz stanowić będzie połączenie komunikacyjne rejonu Kampusu Politechniki Poznańskiej (Berdychowo) z południową częścią Ostrowa Tumskiego i lewobrzeżną częścią Poznania w rejonie Chwaliszewa.

Kryteria oceny prac konkursowych:
Atrakcyjność formy i funkcjonalność rozwiązań mostu wraz z uwzględnieniem jego połączenia z otoczeniem - 60
Jakość i oryginalność rozwiązań techniczno – konstrukcyjnych - 35
Uwarunkowania finansowe realizacji – 5

Terminy:
2018-01-19 Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w konkursie

Nagrody:
I nagroda pieniężna w wysokości 50 000 zł. oraz zaproszenie do negocjacji w trybie zamówienia z wolnej ręki 
II nagroda pieniężna w wysokości 25 000 zł. 
III nagroda pieniężna w wysokości 25 000 zł. 
oraz pulę do wypłat za ewentualne wyróżnienia, w łącznej wysokości do 30 000 zł.

Komentarze

*

Najnowsze z tego działu

Wyszukaj

Newsletter

Adres email nie jest poprawny!
Spróbuj jeszcze raz...

×

Dziękujemy za zapisanie się do subskrypcji naszego newslettera!

×
Chcesz być na bieżąco? Zapisz się do newslettera Sztuki Krajobrazu!