Konkursy

Konkurs na projekt prawobrzeża Wisły w Toruniu

Gmina Miasta Toruń we współpracy z SARP Toruń ogłasiła jednoetapowy konkurs ideowo – koncepcyjny  dla zadania pt. Zagospodarowanie prawobrzeża Wisły w Toruniu na terenach położonych od przystani AZS do Portu Drzewnego.

Gmina Miasta Toruń we współpracy z SARP Toruń ogłasiła jednoetapowy konkurs ideowo – koncepcyjny  dla zadania pt. Zagospodarowanie prawobrzeża Wisły w Toruniu na terenach położonych od przystani AZS do Portu Drzewnego.

Szacowany koszt wykonania prac realizowanych na podstawie pracy konkursowej nie może przekroczyć kwoty 18 000 000 zł netto. Kwota przeznaczona przez Organizatora na nagrody i wyróżnienia wynosi 75 000zł brutto.

Konkurs kierowany jest do architektów. Prace konkursowe oceniane będą według następujących kryteriów: a)prawidłowość powiązań przestrzennych i funkcjonalno-programowych z przestrzeniami sąsiadującymi miasta (walory rozwiązań w skali urbanistycznej) w uwzględnieniem ich możliwości realizacyjnych, b)trafność rozwiązań funkcjonalnych i programowo-przestrzennych zagospodarowania obszaru objętego konkursem, (walory rozwiązań w skali architektoniczno- urbanistycznej), c)atrakcyjność i realność proponowanych rozwiązań urbanistycznych, architektonicznych i konstrukcyjnych wybranych fragmentów założenia.

Terminy:

  • Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w konkursie/prac konkursowych do 10 stycznia 2018 r. do godziny 18:00

Nagrody:

  • I nagroda - 40 000 zł brutto
  • II nagroda -  20 000 zł brutto
  • III nagroda - 10 000 zł brutto
  • Wyróżnienia - 5 000 zł brutto.

Szczegóły: TUTAJ

Komentarze

*

Najnowsze z tego działu

Wyszukaj

Newsletter

Adres email nie jest poprawny!
Spróbuj jeszcze raz...

×

Dziękujemy za zapisanie się do subskrypcji naszego newslettera!

×
Chcesz być na bieżąco? Zapisz się do newslettera Sztuki Krajobrazu!