Konkursy

Konkurs na projekt lewobrzeża Wisły w Toruniu

Przedmiotem konkursu jest opracowanie koncepcji zagospodarowania terenów nadrzecznych rozciągających się od Kępy Bazarowej do zachodniej granicy miasta, wraz z terenem Majdanów i Zamku Dybowskiego.

Przedmiotem konkursu jest opracowanie koncepcji zagospodarowania terenów nadrzecznych rozciągających się od Kępy Bazarowej do zachodniej granicy miasta, wraz z terenem Majdanów i Zamku Dybowskiego.

Od uczestnika konkursu oczekuje się uwzględnienia również terenów sąsiednich, powiązanych funkcjonalnie i widokowo, w tym szczególnie terenów problemowych oraz nieobjętych obowiązującymi miejscowymi planami zagospodarowania przestrzennego. Szacowany koszt wykonania prac realizowanych na podstawie pracy konkursowej nie może przekroczyć kwoty 12 000 000 zł netto. W konkursie mogą zostać przyznane trzy nagrody oraz wyróżnienie. Kwota przeznaczona przez Organizatora na nagrody i wyróżnienie wynosi 56 000 zł brutto. 

Konkurs kierowany jest do architektów. Prace konkursowe oceniane będą według następujących kryteriów: a) prawidłowość powiązań przestrzennych i funkcjonalno-programowych z przestrzeniami sąsiadującymi miasta (walory rozwiązań w skali urbanistycznej) w uwzględnieniem ich możliwości realizacyjnych, b) trafność rozwiązań funkcjonalnych i programowo-przestrzennych zagospodarowania obszaru objętego konkursem, (walory rozwiązań w skali architektoniczno- urbanistycznej), c) atrakcyjność i realność proponowanych rozwiązań urbanistycznych, architektonicznych i konstrukcyjnych wybranych fragmentów założenia.

Terminy:

  • Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w konkursie/prac konkursowych do 8 stycznia 2018 r. do godziny 18:00

Nagrody:

  • I nagroda -  30 000 zł brutto
  • II nagroda -  15 000 zł brutto
  • III nagroda -  8 000 zł brutto
  • Wyróżnienia -  3 000 zł brutto

 Szczegóły TUTAJ.

Komentarze

*

Najnowsze z tego działu

Wyszukaj

Newsletter

Adres email nie jest poprawny!
Spróbuj jeszcze raz...

×

Dziękujemy za zapisanie się do subskrypcji naszego newslettera!

×
Chcesz być na bieżąco? Zapisz się do newslettera Sztuki Krajobrazu!