Konkursy

Konkurs: Przystanki antykatastroficzne w Starachowicach

Przedmiotem konkursu jest opracowanie projektu koncepcyjnego zabudowy antykatastroficznej otoczenia wiat przystankowych komunikacji zbiorowej zlokalizowanych na terenie Gminy Starachowice. Celem konkursu jest osiągnięcie możliwie najbezpieczniejszej oraz najkorzystniejszej architektonicznie i funkcjonalnie formy przystanku komunikacji zbiorowej.

Przedmiotem konkursu jest opracowanie projektu koncepcyjnego zabudowy antykatastroficznej otoczenia wiat przystankowych komunikacji zbiorowej zlokalizowanych na terenie Gminy Starachowice. Celem konkursu jest osiągnięcie możliwie najbezpieczniejszej oraz najkorzystniejszej architektonicznie i funkcjonalnie formy przystanku komunikacji zbiorowej.

Autobusowe przystanki zlokalizowane będą na terenie gminy Starachowice. Organizator nie wskazuje konkretnych lokalizacji, które będą sukcesywnie wybierane z zarządcami dróg. Forma przystanku ma być uniwersalna, możliwa do zastosowania w innych lokalizacjach. Uczestnicy mogą różnicować rozwiązania w zależności od zajętości miejsca w postaci wariantów zagospodarowania obiektu.

Ze względu na możliwość zastosowania wielu rozwiązań architektonicznych, wymaga się od uczestników konkursu dokonania konkretnych rozstrzygnięć projektowych. Zagadnienia, które należy uwzględnić, uzasadnić i przedstawić w pracy konkursowej. Do uczestników konkursu należy decyzja, czy w zakresie nowego opracowania wiaty. Podstawowym założeniem projektowym jest otoczenie wiaty. W mieście Starachowice stosowane są wiaty typu Budotechnika „Merkury” w kolorze niebieskim.

Konkurs kierowany jest głównie do architektów, studentów architektury, budownictwa i kierunków pokrewnych, projektantów, studentów uczelni artystycznych. Uczestnikami konkursu mogą być osoby fizyczne, prawne lub jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej oraz zespoły autorskie utworzone przez te podmioty.

Terminy:

  • do 15 grudnia 2017 r. do godz. 15.00 – składanie wniosków zgłoszeniowych i prac konkursowych przez Uczestników.
  • 18 grudnia 2017 r. godz. 10.00 – zakończenie prac komisji konkursu - ogłoszenie wyników konkursu.

Nagrody:

  • I nagroda – 4 000 zł
  • II nagroda – 2 000 zł

Szczegóły TUTAJ

Komentarze

*

Najnowsze z tego działu

Wyszukaj

Newsletter

Adres email nie jest poprawny!
Spróbuj jeszcze raz...

×

Dziękujemy za zapisanie się do subskrypcji naszego newslettera!

×
Chcesz być na bieżąco? Zapisz się do newslettera Sztuki Krajobrazu!