Konkursy

Konkurs na projekt artystycznej instalacji świetlnej w Rybniku

Prezydent Miasta Rybnika ogłosił konkurs na opracowanie koncepcji artystycznej instalacji świetlnej prezentowanej w otwartej przestrzeni publicznej placu przy ulicy Jana III Sobieskiego w Rybniku. Organizatorem konkursu jest miasto Rybnik.

Prezydent Miasta Rybnika ogłosił konkurs na opracowanie koncepcji artystycznej instalacji świetlnej prezentowanej w otwartej przestrzeni publicznej placu przy ulicy Jana III Sobieskiego w Rybniku. Organizatorem konkursu jest miasto Rybnik.

Obiekt powinien wejść w relacje przestrzenne z otoczeniem i krajobrazem kulturowym, szanując istniejące uwarunkowania lokalizacyjne powinien ukształtować nową, atrakcyjną formę o wysokich walorach artystycznych. Koncepcja powinna być powiązana z symbolami miasta, jego historią, ze zmianami jakie zachodzą w nim obecnie i szeroko rozumianą społecznością lokalną. Instalacja za pomocą światła, powinna wnosić nową jakość do przestrzeni publicznej, uzupełniając nowe zagospodarowanie deptaka przebiegającego wzdłuż ulic Jana III Sobieskiego i Powstańców Śląskich. Koncepcja powinna uwzględniać uwarunkowania lokalizacyjne i przelotowy charakter placu. Forma powinna być możliwa do zrealizowania w przestrzeni publicznej.

Uczestnik konkursu powinien określić sposób działania instalacji w szczególności: w jaki sposób emitowane będzie światło, sposoby połączenia i zamocowania poszczególnych elementów. Obiekt należy zaprojektować w sposób zapewniający spełnienie wymagań podstawowych dotyczących: bezpieczeństwa konstrukcji, oszczędności energii, warunków użytkowych zgodnych z przeznaczeniem obiektu. Rozwiązania infrastruktury technicznej powinny zapewniać optymalną, pod względem kosztowym i eksploatacyjnym, możliwość utrzymania właściwego stanu technicznego obiektu.

W konkursie mogą wziąć udział osoby fizyczne oraz grupy projektowe złożone z osób fizycznych, szczególnie studenci i absolwenci kierunków projektowych i artystycznych. Uczestnicy indywidualni oraz członkowie grup projektowych muszą być pełnoletni. Każdy Uczestnik konkursu może złożyć jedną pracę konkursową.

Nagrody:

  • I nagroda - 7 000 zł brutto
  • II nagroda - 4 000 zł brutto
  • III nagroda - 2 000 zł brutto
  • Nagroda internautów - 2 000 zł brutto

Nagroda przyznana zostanie pracy, która otrzyma największą ilość głosów w głosowaniu internetowym. Głosowanie przeprowadzone zostanie na stronie internetowej www.rybnik.eu w terminie od 11.12.2017 r. do 15.12.2017 r. Głosowanie internetowe odbędzie się po wyłonieniu nagrodzonych prac przez Zespół Konkursowy lecz przed ogłoszeniem wyników konkursu.

Terminy:

  • Zgłaszanie pytań do regulaminu konkursu - do 13 listopada 2017 r.
  • Składanie prac konkursowych - do 30 listopada 2017 r. do godziny 18:00
  • Ogłoszenie wyników - 21 grudnia 2017 r.

Szczegóły: TUTAJ

Komentarze

*

Najnowsze z tego działu

Wyszukaj

Newsletter

Adres email nie jest poprawny!
Spróbuj jeszcze raz...

×

Dziękujemy za zapisanie się do subskrypcji naszego newslettera!

×
Chcesz być na bieżąco? Zapisz się do newslettera Sztuki Krajobrazu!