Konkursy

Konkurs na koncepcję parku centralnego w Gdyni

Konkurs na opracowanie koncepcji architektoniczno-urbanistycznej „Budowy parku centralnego z parkingiem podziemnym na 270 samochodów w Gdyni

Konkurs na opracowanie koncepcji architektoniczno-urbanistycznej „Budowy parku centralnego z parkingiem podziemnym na 270 samochodów w Gdyni. 

Zamawiający:
Agencja Rozwoju Gdyni Sp. z o.o., ul. Armii Krajowej 24, 81-372 Gdynia
Osoba do kontaktów: Dorota Tuźnik
Tel.: +48 600422641, E-mail: konkurs@arg.gdynia.pl
Adresy internetowe:
http://arg.gdynia.pl/home/wiecej/item/konkurs_na_opracowanie_koncepcji_architektoniczno_urbanistycznej_budowy_parku_centralnego_z_parki.html

Kryteria, które będą stosowane do oceny projektów:
Walory urbanistyczno-architektoniczne, w tym w szczególności; kompozycja założenia przestrzennego, rozwiązania funkcjonalne w skali urbanistycznej i architektonicznej oraz walory zaproponowanych form architektonicznych i rozwiązań konstrukcyjnych ze szczególnym uwzględnieniem warunków przyrodniczych i krajobrazowych oraz dostosowanie do otoczenia(w ramach tego kryterium oceniania będzie ludzka skala proponowanych rozwiązań, a także możliwość korzystania z przestrzeni przez wiele osób w różnym wieku i o różnej sprawności fizycznej) – 65 pkt
Walory ekonomiczne z punktu widzenia realizacji i wieloletniej eksploatacji obiektów, infrastruktury, zieleni oraz utrzymania elementów zagospodarowania terenu(w ramach tego kryterium ocenia będzie także łatwość utrzymania obiektów, infrastruktury, zieleni, elementów, zagospodarowania terenu, koszty realizacji i koszty funkcjonowania) – 20 pkt
Racjonalność zaproponowanych rozwiązań komunikacyjnych – 10 pkt
Oryginalność projektu i innowacyjność zastosowanych rozwiązań – 5 pkt(w ramach tego kryterium ocenianie będzie współczesne podejście do projektowania przestrzeni publicznych, zakładające innowacyjność i wieloaspektowość, w tym m.in. zrozumienie obecnego kontekstu miejsca i dotychczasowego wykorzystania przedmiotowego terenu, zorientowanie procesu projektowego na użytkowników Parku Centralnego oraz obszarów z nim sąsiadujących (szczególną uwagę przykładając do wypracowania rozwiązań minimalizujących potencjalne konflikty funkcjonalno-przestrzenne lub im zapobiegających)
Razem 100 pkt.

Terminy:
2017-10-23 Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w konkursie

Imiona i nazwiska wybranych członków sądu konkursowego
1. Renata Stelmach - Przewodniczący
2. Tomasz Janiszewski - Sędzia referent
3. Michał Guć - Sędzia
4. Maura Zaworska-Błaszkiewicz - Sędzia
5. Marek Karzyński - Sędzia
6. Barbara Kowalska - Sędzia
7. Marek Łucyk - Sędzia
8. Markos Pagudis - Sędzia
9. Dorota Tuźnik - Sekretarz Sądu Konkursowego 

Nagrody:
Pierwsza nagroda w wysokości 30 000 PLN brutto zostanie przyznana Uczestnikowi konkursu, który w ocenie Sądu Konkursowego w sposób najwłaściwszy spełnił kryteria oceny prac.
Kolejna nagroda (druga nagroda) w wysokości 20 000 PLN brutto może zostać przyznana Uczestnikowi konkursu, który po uszeregowaniu prac przez Sąd konkursowy zajmie drugie miejsce w Konkursie.
Kolejna nagroda (trzecia nagroda) w wysokości 15 000 PLN brutto może zostać przyznana Uczestnikowi konkursu, który po uszeregowaniu prac przez Sąd konkursowy zajmie trzecie miejsce w Konkursie.
Laureat I nagrody w konkursie będzie zaproszony do udziału w negocjacjach na wykonanie kompletnej dokumentacji projektowej na budowę parku centralnego z parkingiem podziemnym na ok. 270 (±5) samochodów w Gdyni, zgodnie z wymaganiami określonymi w niniejszym Regulaminie Konkursu.

Komentarze

*

Najnowsze z tego działu

Wyszukaj

Newsletter

Adres email nie jest poprawny!
Spróbuj jeszcze raz...

×

Dziękujemy za zapisanie się do subskrypcji naszego newslettera!

×
Chcesz być na bieżąco? Zapisz się do newslettera Sztuki Krajobrazu!