Konkursy

Konkurs na zagospodarowanie Parku Rzecznego Aleksandry

Zarząd Zieleni Miejskiej w Krakowie oraz Politechnika Krakowska ogłosili konkurs urbanistyczno-architektoniczny na opracowanie koncepcji zagospodarowania północnej części Parku Rzecznego Aleksandry w Krakowie.

Zarząd Zieleni Miejskiej w Krakowie oraz Politechnika Krakowska ogłosili konkurs urbanistyczno-architektoniczny na opracowanie koncepcji zagospodarowania północnej części Parku Rzecznego Aleksandry w Krakowie.

Konkurs skierowany jest do studentów architektury krajobrazu, architektury, architektury i urbanistyki (I st. rok 3; II st. rok 1 i 2). 

W przypadku, gdy uczestnicy wspólnie biorą udział w konkursie, co najmniej jeden członek 

zespołu winien być studentem architektury krajobrazu. 

Celem konkursu jest uzyskanie najlepszego rozwiązania urbanistycznoarchitektonicznego dla przedsięwzięcia będącego jego przedmiotem – koncepcji zagospodarowania północnej części parku rzecznego Aleksandry, położonego w Krakowie w obrębie Dzielnicy XII Bieżanów – Prokocim, przy ul. Erazma Jerzmanowskiego. Dla przedmiotowej lokalizacji zamawiający spodziewa się współczesnych rozwiązań projektowych, ze szczególnym uwzględnieniem kontekstu przestrzennego oraz walorów przyrodniczych.

Zakłada się, że prace konkursowe uwzględniać będą szczególny charakter miejsca, związany z kontekstem przestrzennym i formą jego wykorzystywania. Obecnie teren stanowi obszar koryta Potoku Bieżanowskiego oraz jego otoczenie. Założeniem jest renaturyzacja koryta rzecznego, kształtowanie przestrzeni o wysokich walorach estetycznych, przyrodniczych, krajobrazowych i rekreacyjnych odpowiadających na potrzeby użytkowników. 

Zadaniem konkursu jest wyłonienie najlepszych koncepcji zagospodarowania terenu położonego przy ul. Erazma Jerzmanowskiego w Krakowie. Zakłada się, że nagrodzone prace  będą istotnym elementem dalszej dyskusji i wytycznymi do przyszłych opracowań, służących realizacji inwestycji na przedmiotowym terenie.

Terminy:

  • Termin składania pytań do regulaminu konkursu 11.09.2017 r.
  • Termin publikacji odpowiedzi na pytania do regulaminu do 15.09.2017 r.
  • Termin składania prac konkursowych 31.10.2016 r. do godziny 14:30.
  • Rozstrzygnięcie, publiczne ogłoszenie wyników konkursu oraz otwarcie wystawy pokonkursowej 09.11.2016 r.

Nagrody:

  • I miejsce - 5 000 zł
  • II miejsce - 3 000 zł
  • III miejsce - 1 000 zł
  • 2 wyróżnienia po 500 zł każde

Szczegóły TUTAJ

Komentarze

*

Najnowsze z tego działu

Wyszukaj

Newsletter

Adres email nie jest poprawny!
Spróbuj jeszcze raz...

×

Dziękujemy za zapisanie się do subskrypcji naszego newslettera!

×
Chcesz być na bieżąco? Zapisz się do newslettera Sztuki Krajobrazu!