Konkursy

Konkurs na opracowanie zespołu kolumbariów na Cmentarzu Komunalnym w Radomiu

Celem Konkursu jest uzyskanie jak najlepszego (z uwzględnieniem kryteriów oceny prac) opracowania koncepcji dotyczącej  budowy zespołu kolumbariów na Cmentarzu Komunalnym w Radomiu ul. Ofiar Firleja 45  wraz ze zmianą elewacji budynku chłodni. Konkurs realizowany jest jako konkurs realizacyjny, jednoetapowy, otwarty.

Celem Konkursu jest uzyskanie jak najlepszego (z uwzględnieniem kryteriów oceny prac) opracowania koncepcji dotyczącej  budowy zespołu kolumbariów na Cmentarzu Komunalnym w Radomiu ul. Ofiar Firleja 45  wraz ze zmianą elewacji budynku chłodni. Konkurs realizowany jest jako konkurs realizacyjny, jednoetapowy, otwarty.

Konkurs przeznaczony jest dla osób, posiadających uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania, dysponujących potencjałem technicznym, posiadających wiedzę i doświadczenie, znajdujących się w odpowiedniej sytuacji ekonomicznej i finansowej.

Terminy: 

  • - Składanie wniosków o dopuszczenie do udziału w konkursie – do 25 lipca 2017, do godz. 15:00
  • - Zawiadomienie Uczestników o dopuszczeniu do udziału w konkursie i przekazanie zaproszeń do złożenia prac   do 31 lipca 2017
  • - Nadsyłanie pytań w sprawie opracowania pracy konkursowej – do 7 sierpnia 2017
  • - Odpowiedzi na w/w pytania – do 11 sierpnia 2017
  • - Składanie prac konkursowych – do 09 października 2017, do godz. 15:00
  • - Ogłoszenie wyników Konkursu – do 31 października 2017

Nagrody:

I nagroda - zaproszenie w trybie z wolnej ręki na opracowanie dokumentacji na podstawie własnej koncepcji wraz z uzyskaniem wymaganych przepisami prawa uzgodnień i decyzji oraz usługę nadzoru autorskiego wg zapisów projektu umowy.

II nagroda – 4000 zł brutto oraz ewentualnie zaproszenie w trybie z wolnej ręki w sytuacji, gdy z powodów leżących po stronie uczestnika którego praca zdobyła I nagrodę, niemożliwe jest zawarcie z w/w uczestnikiem umowy dot. zamówienia publicznego.

III nagroda – 3000 zł brutto

Szczegóły TUTAJ.

Komentarze

*

Najnowsze z tego działu

Wyszukaj

Newsletter

Adres email nie jest poprawny!
Spróbuj jeszcze raz...

×

Dziękujemy za zapisanie się do subskrypcji naszego newslettera!

×
Chcesz być na bieżąco? Zapisz się do newslettera Sztuki Krajobrazu!