Konkursy

Konkurs na opracowanie koncepcji funkcjonalno-przestrzennej Placu Centralnego w Warszawie

Konkurs na opracowanie koncepcji funkcjonalno-przestrzennej Placu Centralnego w Warszawie

Zamawiający:
Organizatorem konkursu jest Miasto Stołeczne Warszawa, w imieniu którego postępowanie prowadzi Biuro Architektury i Planowania Przestrzennego.

Biuro Architektury i Planowania Przestrzennego, ul. Marszałkowska 77/79, 00-683 Warszawa.

Osobą uprawnioną do udzielania informacji o konkursie jest Sekretarz Sądu Konkursowego Tomasz Pniewski.
korespondencja elektroniczna kierowana na adres e-mail: konkursy@um.warszawa.pl (w tytule maila: „KONKURS – PLAC CENTRALNY”)

Przedmiot konkursu:
Architekci startujący w konkursie zaprojektują nowy Plac, który zajmie miejsce centralnego fragmentu położonego w ścisłym centrum Warszawy Placu Defilad – czyli przestrzeń pomiędzy głównym wejściem do Pałacu Kultury i Nauki a ulicą Marszałkowską. Pierzeję północną przyszłego placu stworzą budynki Muzeum Sztuki Nowoczesnej i teatru TR Warszawa. Kulturze i usługom będzie dedykowana również planowana pierzeja południowa, wyznaczona w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego.

Terminy:
2017-08-04 składanie wniosków o dopuszczenie do uczestnictwa w konkursie
2017-10-24 składanie prac konkursowych 

Kryteria wyboru prac konkursowych:
Zwycięska praca konkursowa zostanie wyłoniona na drodze niestandardowej, trzyetapowej procedury:
• Etap I: Konkurs architektoniczno-urbanistyczny, w którym Sąd konkursowy przyzna nagrody równorzędne. 
• Etap II: Konsultacje społeczne w formie publicznej dyskusji o nagrodzonych projektach. 
• Etap III: Negocjacje z Autorami nagrodzonych projektów z uwzględnieniem konsultacji społecznych zakończone wskazaniem zwycięskiej pracy.

Nagrody
Organizator konkursu przewiduje przyznanie pięciu równorzędnych nagród w wysokości 50 000 zł brutto każda oraz dla każdego z nagrodzonych zaproszenie do negocjacji w trybie negocjacji bez ogłoszenia (postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego, którego przedmiotem będzie szczegółowe opracowanie pracy konkursowej, stanowiące podstawę dla realizacji budowy placu). Decyzję o przyznaniu ewentualnych wyróżnień oraz ich ilości i wysokości kwot, określi Sąd Konkursowy w ramach ogólnej puli przyznanej na nagrody, czyli 250 000 zł brutto. Wyróżnienia zostaną przyznane w przypadku gdy Sąd Konkursowy ograniczy liczbę nagród.

Sąd Konkursowy w składzie:
- Marlena Happach – Architekt Miasta – Przewodnicząca Sądu Konkursowego
- Paweł Barański – p.o. Dyrektora Stołecznego Zarządu Rozbudowy Miasta
- Krzysztof Domaradzki – architekt - sędzia SARP o/Warszawa
- Dariusz Hyc – architekt - sędzia SARP o/Warszawa
- Monika Komorowska – Naczelnik Wydziału Dialogu w Planowaniu BAiPP
- Robert Konieczny – architekt - sędzia SARP o/Katowice
- Michał Krasucki – Stołeczny Konserwator Zabytków
- Konrad Kucza-Kuczyński – architekt - sędzia SARP o/Warszawa
- Joanna Mytkowska – Dyrektor Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie.
- Michał Olszewski – Zastępca Prezydenta m.st. Warszawy
- Marek Piwowarski – Dyrektor Zarządu Zieleni m.st. Warszawy
- Ewa Porębska – architekt – redaktor naczelna miesięcznika „Architektura-murator”
- Michał Rudnicki – TR Warszawa – Pełnomocnik ds. Inwestycji
- Bogna Świątkowska – Prezes Zarządu Fundacji Bęc Zmiana
- Hubert Trammer – architekt - Sędzia Referent
- Leszek Wiśniewski – architekt – przedstawiciel stowarzyszenia Miasto Jest Nasze

Regulamin konkursu oraz załączniki do pobrania:
http://www.architektura.um.warszawa.pl/placcentralny

Komentarze

*

Najnowsze z tego działu

Wyszukaj

Newsletter

Adres email nie jest poprawny!
Spróbuj jeszcze raz...

×

Dziękujemy za zapisanie się do subskrypcji naszego newslettera!

×
Chcesz być na bieżąco? Zapisz się do newslettera Sztuki Krajobrazu!