Konkursy

Konkurs na opracowanie koncepcji zagospodarowania terenów sportowych w Olsztynie

Konkurs jednoetapowy, otwarty, studialny na opracowanie koncepcji urbanistyczno-architektonicznej zagospodarowania terenów sportowych przy alei Sybiraków w Olsztynie z przeznaczeniem na ośrodek szkolenia piłkarskiego.

Konkurs jednoetapowy, otwarty, studialny na opracowanie koncepcji urbanistyczno-architektonicznej zagospodarowania terenów sportowych przy alei Sybiraków w Olsztynie z przeznaczeniem na ośrodek szkolenia piłkarskiego.

Zamawiający:
Gmina Olsztyn, reprezentowana / zastąpiona/ przez: Ośrodek Sportu i Rekreacji, 10-558 Olsztyn ul. Żołnierska 13a
Osobą upoważnioną do kontaktów z uczestnikami Konkursu są Sekretarze Organizacyjni Konkursu - Katarzyna Brzozowska, Halina Sakowska
Adres e-mail: przetargi@osir.olsztyn.pl

Przedmiot konkursu:
Opracowanie koncepcji urbanistyczno-architektonicznej zagospodarowania terenów sportowych (działka nr 24-50/9) położonych w bezpośrednim otoczeniu ulic: Alei Sybiraków i ulicy Macieja Rataja w Olsztynie z przeznaczeniem na ośrodek szkolenia piłkarskiego. Program Ośrodka Szkolenia Piłkarskiego spełnia oczekiwania użytkowników obiektu – klubów sportowych piłki nożnej i WZPN. Zamawiający pełnić będzie funkcję administratora obiektu. Koncepcja urbanistyczno-architektoniczna zagospodarowania w/w terenów obejmuje projekty koncepcyjne zespołu boisk piłkarskich wraz z towarzyszącą im infrastrukturą, którą stanowić będą obiekty kubaturowe, infrastruktura techniczna i elementy zagospodarowania terenu.

Kryteria oceny prac konkursowych:
Rozwiązania urbanistyczno-architektoniczne – 30
Ocena rozwiązań architektonicznych – 30
Rozwiązania techniczne i technologiczne – 40

Terminy:
2017-07-12 Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w konkursie
2017-10-02 Termin składania prac konkursowych
2017-10-18 Termin ogłoszenia wyników konkursu

Nagrody:
I. Nagroda - 25.000,00 PLN 
II. Nagroda - 15.000,00 PLN 
III. Nagroda - 10.000,00 PLN 

Regulamin konkursu wraz z załącznikami
http://osir_olsztyn.bip.gov.pl/publiccontracts/view/7954

Komentarze

*

Najnowsze z tego działu

Wyszukaj

Newsletter

Adres email nie jest poprawny!
Spróbuj jeszcze raz...

×

Dziękujemy za zapisanie się do subskrypcji naszego newslettera!

×
Chcesz być na bieżąco? Zapisz się do newslettera Sztuki Krajobrazu!