Porady

Trzy najpopularniejsze systemy ogrodzenia domu. Który wybrać?

Ogrodzenie wyznaczające granice posesji od dawna nie pełni funkcji wyłącznie użytkowej. Stanowi również element dekoracyjny, a razem z bramą, furtką i ścieżką prowadzącą do wejścia – wizytówkę domu. Przedstawiamy najchętniej wybierane rozwiązania ogrodzeniowe oraz zdradzamy ich wady i zalety.

Ogrodzenie wyznaczające granice posesji od dawna nie pełni funkcji wyłącznie użytkowej. Stanowi również element dekoracyjny, a razem z bramą, furtką i ścieżką prowadzącą do wejścia – wizytówkę domu. Przedstawiamy najchętniej wybierane rozwiązania ogrodzeniowe oraz zdradzamy ich wady i zalety.

CZYTAJ RÓWNIEŻ: Webinarium: BSW – Akustyka w budownictwie 14.03.2018

Oferta materiałów do budowy ogrodzenia jest duża, dlatego nie powinno być problemu z dopasowaniem rozwiązania do budżetu, jak i własnego gustu. Wciąż jednak ogrodzenie traktuje się marginalnie, co nie jest słuszne, ponieważ płot okalający działkę powinien być realizowany na lata i spełniać swoje funkcje, gwarantując bezpieczeństwo i komfort mieszkania. Dodatkowo jego charakter musi współgrać z bryłą budynku i stanowić zgrabne uzupełnienie sąsiedniego otoczenia, dlatego system ogrodzenia i to z czego będzie wykonane, należy przemyśleć już na etapie budowy domu.

Przystępując do wyboru ogrodzenia powinniśmy ustalić, czy ogrodzenie ma być pełne czy z przęsłami. Jeżeli z panelami, to jakiego typu? Ważne jest również, jaką ma mieć wysokość.

1. Siatka: tania i popularna

Najprostszym, najtańszym i bodaj najpopularniejszym rozwiązaniem jest ogrodzenie z siatki. Tradycyjny system, znany wszystkim od lat, składa się z rolki elastycznego, plecionego drutu, z oczkami w kształcie rombów. Siatkę rozciąga się i naciąga za pomocą drutu naprężającego, a następnie przymocowuje do słupków z rur stalowych. Słupki stabilizuje się na kotwach lub w betonie. Do dyspozycji są siatki z ocynkowanego drutu oraz siatki z drutu w otulinie z PCV. Jej trwałość zależy bezpośrednio od parametrów, przy czym siatka jest tym mocniejsza, im grubszy jest drut (2,8 – 4 mm). Wybierając ten rodzaj ogrodzenia warto również zwrócić uwagę na wielkość oczek – bardziej funkcjonalne są siatki o mniejszych otworach (40–50 mm). Wadą siatki jest to, że nie zapewnia poczucia prywatności i nie osłania działki przed widokiem z zewnątrz. Efekt możemy zmienić poprzez posadzenie wzdłuż siatki krzewów lub pnączy, które zapewnią mieszkańcom domu większy komfort. Metr bieżący samej siatki to koszt około 10-15 złotych. Do kosztu ogrodzenia należy doliczyć koszt słupków i naciągów. Siatka w porównaniu do innych ogrodzeń jest najmniej efektowna i wytrzymała, stąd dziś stosuje się ją najczęściej na ogródkach działkowych i wzdłuż terenów rekreacyjnych.

2. Ogrodzenie panelowe: proste i funkcjonalne

Alternatywnym rozwiązaniem dla klasycznej siatki ogrodzeniowej są panele ogrodzeniowe. Na rynku dostępne są: klasyczne – proste, w kształcie prostokąta lub kwadratu i bardziej dekoracyjne, ażurowe, ze zdobieniami i ze sztachetek. Najchętniej wykorzystywane do wytyczania granic działki są przęsła z drutu, choć dostępne są też wykonane z prętów, tworzywa PCV i drewnianych desek. Klasyczne panele ogrodzeniowe składają się z zespawanych ze sobą drutów, które tworzą osobne, sztywne elementy. Taki element z kratownicą jest sztywniejszy i bardziej odporny na ewentualne deformacje niż pleciona siatka. W rzeczywistości jednak pod względem estetycznym i bezpieczeństwa, tworzy on podobną barierę. Gotowe przęsła kupuje się na sztuki i mimo, że ich montaż jest łatwiejszy od siatki, to rozmieszczenie bywa bardziej skomplikowane. Jest tak, ponieważ panele trudno się docina, więc odległości między słupkami muszą być identyczne na całej długości ogrodzenia. W zależności od dekoracyjności przęsła i materiału, z którego jest wykonany, cena za sztukę to wydatek od 60 do nawet kilkuset złotych. Koszt metra bieżącego rozpoczyna się więc od ok. 30 złotych. Konstrukcje stabilizują słupki przytwierdzane do prefabrykowanych systemów fundamentowych.

Siatki i panele ogrodzeniowe ze względu na parametry warto wykorzystać po bokach i z tyłu posesji.

3. Mur z betonowych bloczków: elegancki i na lata

Kolejnym popularnym rozwiązaniem jest murowane ogrodzenie wykonane ze stabilnych i estetycznych bloczków betonowych, czyli pustaków. Poszczególne, prefabrykowane elementy układa się na podmurówce z żelbetu z szalunkiem i zbrojeniem. Z łupanych pustaków, które do złudzenia przypominają kamienne segmenty, można układać zarówno niskie murki ze słupkami i dowolnymi przęsłami oraz wysokie, pełne mury, całkowicie oddzielające posesję od ulicy. Takie ogrodzenie znakomicie pełni swoją funkcję, jest solidne, łatwe w eksploatacji przez lata, a właścicielom posesji daje gwarancję bezpieczeństwa. Dzięki dostępności bloczków w kolorach: żółtym, grafitowym oraz paloma (biało-szarym), stworzymy atrakcyjne ogrodzenie urokiem pasujące do posesji.

Układanie bloczków należy łączyć z wypełnianiem komór bloków uprzednio przygotowanym betonem o gęsto plastycznej konsystencji. Tę czynność powtarzamy warstwa po warstwie. Przy czym przęsła lub kotwy montujemy w szczelinach uprzednio wyciętych w blokach, przed wypełnieniem danego elementu betonem. Ostatnim etapem budowy jest przykrycie go daszkami. Stworzenie takiego ogrodzenia jest bardziej czasochłonne i kosztowne od rozwiązań z siatki czy paneli, lecz efekt jest o wiele bardziej okazały i trwały. Dzięki bloczkom możemy zrealizować ogrodzenie, które nie tylko wytyczy granicę działki, ale też stanie się jej ozdobą. Barierą zabezpieczającą posesję przed wzrokiem przechodniów, nieproszonymi gośćmi i kurzem. Cena takiego ogrodzenia jest uzależniona od wysokości muru i specyfiki projektu.

Źródło: Polbruk

Komentarze

*

Sidneyvania

Спрей Stopsedin избавит Вас от неё, восстановив естественную выработку меланина!
Официальный сайт: http://cpagetti2.com/jGhV/

CraigCrent

п»їSecrets in How to Become a Clickbank Super Affiliate

Earning money online with online affiliate marketing is one of the most exceptional vocations one could ever have. What’s excellent regarding this online business the fact that any individual can become a member, for free, and make their way to prosperity. Affiliate internet marketing is known to be cost-efficient, assessable practice of conveying lengthy results. As a matter of fact, you will be able to begin with a shoe string budget. An

CraigCrent

п»їZero Friction Marketing – How It’s Changing CPA Marketing

The Zero Friction Marketing pdf takes CPA marketing and turns it on its head. A lot of people will tell you that affiliate marketing eBooks mislead you, but there are some on the market that are worth the money. It comes down to this, is Zero Friction Marketing just another one of those affiliate products that says the same thing in a different way?
The Zero Friction Marketing ebook was created by Saj P. This marketer has already e

CraigCrent

п»їImportant General Knowledge Information About Donations And Giving

Donating to charity not only gives you a good feeling but also helps your bottom line when you file your taxes. This mutually beneficial situation encourages individuals to help charities who have and follow the same belief system of the person making the donation. But before donating and giving it is essential to educate yourself about the basics. General knowledge websites are a great place to start this journey.
Many char

CraigCrent

п»їInstant Approval Payday Loans


It'ѕ nоt a myth. Nowadays thеrе аrе numerous financial deals аvаilаblе in thе lending market thrоugh whiсh оnе саn grab swift funds withоut аnу hassle. Stiff tо believe, but it'ѕ true. Still уоu hаvе ѕоmе doubts rеgаrding thiѕ statement thеn start searching fоr instant approval payday loans. Thiѕ iѕ mаinlу intended tо tackle small term uninvited cash requirements. Thе foremost feature оf thiѕ loan facility саn bе it

CraigCrent

п»їOnline Payday Loan With Instant Approval - GРµtting Money Immediately


Online payday loan with instant approval iѕ juѕt оnе nаmе оf a payday loan in California offered bу payday loan companies. People refer tо thеѕе loans bу mаnу оthеr names. Cash advance payday loans, quick cash loans, immеdiаtе cash loans аnd emergency payday loans аrе examples оf оthеr popular names. Thе mаin objective оf thеѕе loans iѕ tо make tо уоu аvаilаblе required funds whе

CraigCrent

п»їInstant Approval Payday Loans ArРµ Quick tРѕ Obtain


Whеthеr thеrе iѕ a financial emergency оr ѕоmе nоrmаl requirements, a fast credit facility аlwауѕ serves уоu better. It iѕ аn effective strategy tо deal with уоur urgent financial requirements. It nоt оnlу saves a lot оf уоur precious time, but аlѕо makes thе еntirе procedure ԛuitе a hassle free task. Sеvеrаl major payday loan companies аrе constantly engaged in a cut throat competition tо reach t

CraigCrent

п»їHРѕw tРѕ Maximize YРѕur Online Instant Cash Advance


Evеrуbоdу whо iѕ in nееd оf small amounts оf money in thе quickest timе роѕѕiblе knоwѕ аbоut thе online instant cash advance. It iѕ a short term fast money option аvаilаblе tо аnуоnе whо iѕ аbоvе 18 years оf age, hаѕ a steady job аnd a valid personal checking account. Thе loan iѕ аvаilаblе online аnd iѕ ԛuitе hassle free аѕ уоu dо nоt hаvе tо fax аnу documents mоѕt оf thе t

CraigCrent

п»їInstant Approval Payday Loan Helps YРѕu Instantly


WhРµn TРѕ Seek An Instant Approval Payday Loan?

Instant approval money advance iѕ helpful оnlу whеn thеrе iѕ аn urgent financial problem аnd cash iѕ required immediately. But thеrе аrе ѕоmе important factors tо bе studied сlеаrlу bеfоrе applying fоr cash till payday loan. People generally аrе in a hurry tо gеt quick cash аnd hеnсе lose оut оn сеrtаin important aspects оf thеѕе paycheck advances

okufanaqiwiwi

[url=http://theprettyguineapig.com/amoxicillin/]Amoxicillin 500mg Capsules[/url] Amoxicillin 500mg Capsules toa.grkh.sztuka-krajobrazu.pl.njv.yx http://theprettyguineapig.com/amoxicillin/

auyeweebvif

[url=http://theprettyguineapig.com/amoxicillin/]Buy Amoxicillin[/url] Amoxil Used log.rxhc.sztuka-krajobrazu.pl.uxs.ef http://theprettyguineapig.com/amoxicillin/

ehakaye

[url=http://theprettyguineapig.com/amoxicillin/]Amoxicillin 500 Mg[/url] Amoxicillin 500 Mg qke.aywd.sztuka-krajobrazu.pl.euz.ct http://theprettyguineapig.com/amoxicillin/

ahiporute

[url=http://theprettyguineapig.com/amoxicillin/]Amoxicillin[/url] Amoxicillin Online xyh.zkdz.sztuka-krajobrazu.pl.suf.fk http://theprettyguineapig.com/amoxicillin/

omivagezun

[url=http://theprettyguineapig.com/amoxicillin/]Amoxicillin 500 Mg[/url] 18 vuf.nezc.sztuka-krajobrazu.pl.ftt.dq http://theprettyguineapig.com/amoxicillin/

ijeyepec

[url=http://mewkid.net/buy-amoxicillin/]Amoxicillin 500mg Capsules[/url] Amoxicillin jwn.kqtd.sztuka-krajobrazu.pl.rlc.lq http://mewkid.net/buy-amoxicillin/

qabufese

[url=http://mewkid.net/buy-amoxicillin/]Buy Amoxicillin[/url] Buy Amoxicillin Online ahu.sqbo.sztuka-krajobrazu.pl.ulo.rw http://mewkid.net/buy-amoxicillin/

ocupifeig

[url=http://mewkid.net/buy-amoxicillin/]Amoxicillin 500mg Capsules[/url] 18 sez.tzzn.sztuka-krajobrazu.pl.yjq.kv http://mewkid.net/buy-amoxicillin/

epodolosaf

[url=http://mewkid.net/buy-amoxicillin/]Amoxicillin 500 Mg[/url] Amoxicillin Online lsx.zpwo.sztuka-krajobrazu.pl.woa.zf http://mewkid.net/buy-amoxicillin/

egerefipecmuq

[url=http://mewkid.net/buy-amoxicillin/]Amoxicillin[/url] Brand Amoxil xxk.kyts.sztuka-krajobrazu.pl.yyf.mm http://mewkid.net/buy-amoxicillin/

aregokahoa

[url=http://mewkid.net/buy-amoxicillin/]Amoxicillin 500mg[/url] Amoxicillin rdd.fudg.sztuka-krajobrazu.pl.aid.wv http://mewkid.net/buy-amoxicillin/

qehuynosor

[url=http://mewkid.net/order-amoxicillin/]Amoxicillin 500mg Capsules[/url] Amoxicillin 500mg Capsules vzn.gtsp.sztuka-krajobrazu.pl.bkf.he http://mewkid.net/order-amoxicillin/

urorpaatuc

[url=http://mewkid.net/order-amoxicillin/]Amoxicillin 500 Mg[/url] Amoxicillin No Prescription rxm.qkuf.sztuka-krajobrazu.pl.rbw.ug http://mewkid.net/order-amoxicillin/

iacihau

[url=http://mewkid.net/order-amoxicillin/]Amoxicillin 500 Mg[/url] Amoxicillin 500mg Capsules elj.khrz.sztuka-krajobrazu.pl.zfq.yc http://mewkid.net/order-amoxicillin/

Najnowsze z tego działu

Wyszukaj

Newsletter

Adres email nie jest poprawny!
Spróbuj jeszcze raz...

×

Dziękujemy za zapisanie się do subskrypcji naszego newslettera!

×
Chcesz być na bieżąco? Zapisz się do newslettera Sztuki Krajobrazu!