Publiczne

Przestrzeń publiczna- Starówka w Bielsku- Białej

1/6
Widok z lotu ptaka

Starówka w Bielsku Białej została poddana rewitalizacji w ramach projektu „Nowa Starówka – Nowe Szanse. Rewitalizacja Bielskiej Starówki - I etap”. Okres realizacji obejmował lata 2005- 2006. Z projektem powiązano liczne działania społeczne, dzięki czemu proces rewitalizacji był pełny.

Komentarze

*

Podobne artykuły