Ekologia

Apel w obronie polskich gór

W sierpniu 2015 organizacje pozarządowe zajmujące sie ochroną przyrody zwróciły się do Ministra Środowiska z apelem w obronie polskiego krajobrazu.

W sierpniu 2015 organizacje pozarządowe zajmujące sie ochroną przyrody zwróciły się do Ministra Środowiska z apelem w obronie polskiego krajobrazu.

Interwencja dotyczy kwestii zaprzestania zmian w Rozporządzeniu z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko.

Rozporządzenie dąży do umożliwienia budowy ogromnych ośrodków narciarskich na terenach chronionych, bez obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko. Oznacza to realizację budowy nartostrad na obszarach chronionego krajobrazu i parków krajobrazowych. Obecnie jednak wszystkie inwestycje tego typu wykazują potencjalne oddziaływanie na środowisko.

Budowa zaplecza narciarskiego wiąże się z wyrębem lasów, poborem wody do celów zaśnieżania oraz podziałem terenów i dróg migracji zwierząt górskich. Konsekwencją jest izolacja wielu gatunków i zakłócenie ich naturalnego środowiska życia. Powoduje to również silną degradację krajobrazu.
Apel niesie ze sobą wezwanie do przeprowadzania oceny oddziaływania na środowisko jeśli inwestycja znacząco oddziałuje na otoczenie. Pod zapoznaniu się z nią inwestor musi zmienić projekt tak, aby był jak najmniej szkodliwy dla otoczenia. Przyroda górska i i jej walory rekreacyjne są jednak magnesem przyciągającym licznych turystów. Napędza to gospodarkę oraz promuje region na skalę kraju i Europy.

Pamiętać jednak należy, iż degradacja przyrody niesie ze sobą nie tylko koszty środowiskowe ale również koszty społeczne. Pod apelem podpisało się 19 organizacji pozarządowych.

Mgr inż. arch. kraj. Joanna Magdalena Pracka

panorama gór
Polskie góry zasługują na ochronę

Komentarze

*

Najnowsze z tego działu

Wyszukaj

Newsletter

Adres email nie jest poprawny!
Spróbuj jeszcze raz...

×

Dziękujemy za zapisanie się do subskrypcji naszego newslettera!

×
Chcesz być na bieżąco? Zapisz się do newslettera Sztuki Krajobrazu!