Zbiornik wodny

Wyróżniona przestrzeń publiczna w Polsce

Organizatorem konkursu było Towarzystwo Urbanistów Polskich (TUP) współpracujące ze Związkiem Miast Polskich. Jury przyznało nagrody i wyróżnienia w 4 kategoriach. W sumie uhonorowano osiem bardzo ciekawych inwestycji, które w głównej mierze stanowiły nowo wykreowaną lub rewitalizowaną przestrzeń publiczną w mieście lub zieleni.

Pod koniec lipca ogłoszono wyniki konkursu na najlepiej zagospodarowaną przestrzeń publiczną w Polsce. Oprócz zwycięskich prac przyznano również wyróżnienia. Uhonorowano łącznie osiem inwestycji.

CZYTAJ RÓWNIEŻ: Miejskie instalacje z mchu

Organizatorem konkursu było Towarzystwo Urbanistów Polskich (TUP) współpracujące ze Związkiem Miast Polskich. Jury przyznało nagrody i wyróżnienia w 4 kategoriach. W sumie uhonorowano osiem bardzo ciekawych inwestycji, które w głównej mierze stanowiły nowo wykreowaną lub rewitalizowaną przestrzeń publiczną w mieście lub zieleni.

CZYTAJ RÓWNIEŻ: Ławka jako architektoniczny mebel miejski

Uhonorowanie w kategorii wyróżniona rewitalizowana przestrzeń publiczna w zieleni zyskał projekt „odtworzenia naturalnego koryta starorzecza Żegliny wraz z budową ciągów pieszo-rowerowych” w Sieradzu. W maju 2015 roku przestrzeń t zyskała również nagrodę w IX edycji konkursu na najlepiej zagospodarowaną przestrzeń publiczną województwa łódzkiego, również w kategorii „przestrzeń w zieleni”.

odbudowa koryta rzeki żegliny
Odnowione koryto rzeki Żegliny (Fot. Paweł Gołąb)

Wprowadzone zmiany opierają się przede wszystkim na umocnieniu brzegów koryta rzecznego w ramach odtworzenia starorzecza dopływu Warty. Zbudowano przepusty, odprowadzenie wód powierzchniowych oraz wzmocniono funkcje rekreacyjne obszaru. Dzięki nowym oznakowaniu ulic, oświetleniu, małej architekturze, kładkom i tarasom, a przede wszystkim nowym ścieżkom pieszo-rowerowym, teren może być z powodzeniem użytkowany sportowo i rekreacyjnie.

Przebudowa stare części miasta trwała dwa lata i zakończyła się w ostatnim kwartale 2014 roku. Koszt inwestycji wyniósł 6,5 mln zł. Projekt został wdrożony dzięki firmom Molewski z Chodeczy oraz Przedsiębiorstwo Inżynierii Środowiska i Melioracji Ekomel z Poddębic.

mgr inż. arch. kraj. Joanna Magdalena Pracka

Komentarze

*

Najnowsze z tego działu

Wyszukaj

Newsletter

Adres email nie jest poprawny!
Spróbuj jeszcze raz...

×

Dziękujemy za zapisanie się do subskrypcji naszego newslettera!

×
Chcesz być na bieżąco? Zapisz się do newslettera Sztuki Krajobrazu!