Publiczne

Rozbudowa Centrum Edukacji Przyrodniczej i Ekologicznej Śląskiego Ogrodu Botanicznego w Mikołowie

1/10

Prezentowany projekt to kontynuacja wizji rozwoju Śląskiego Ogrodu Botanicznego, położonego w malowniczej okolicy Mikołowa. Innowacyjność projektu polega na połączeniu w jednym miejscu kilku funkcji: edukacyjnej, rekreacyjnej, sportowej i społecznej - co pozwoliło stworzyć uniwersalne miejsce dla mieszkańców regionu w każdym wieku. Projekt skierowany jest na dalszy rozwój działalności edukacyjnej, naukowo-badawczej oraz popularyzacji wiedzy ekologicznej wśród najmłodszych mieszkańców regionu.

Komentarze

*

Podobne artykuły