Publiczne

Rewitalizacja jednej z najbardziej znanych alei w Polsce

2/5

Rewitalizacja głównego traktu pieszo-jezdnego w Częstochowie wpłynęła znacząco na poprawę estetyki śródmieścia i zarazem wizerunku miasta. Wzbogacenie Alei o nowe elementy małej architektury i urządzoną zieleń podniosło atrakcyjność tej wyjątkowej przestrzeni publicznej.

Komentarze

*

Podobne artykuły