Publiczne

Kreacja nowego miasta w Danii

Projekt The Delta District w przyszłym mieście Vinge w Danii jest przykładem wpływu krajobrazu na kreowanie struktury miejskiej. Może nie tylko prowadzić do ulepszenia funkcjonowania społeczności lokalnych ale również zapewniać ochronę przed powodzią. Stworzona przez człowieka delta oraz potoki wód deszczowych zapewniają powstanie unikalnej dzielnicy z atrakcjami skupiającymi mieszkańców w jednym, wspólnym miejscu.

Projekt The Delta District w przyszłym mieście Vinge w Danii jest przykładem wpływu krajobrazu na kreowanie struktury miejskiej. Może nie tylko prowadzić do ulepszenia funkcjonowania społeczności lokalnych ale również zapewniać ochronę przed powodzią. Stworzona przez człowieka delta oraz potoki wód deszczowych zapewniają powstanie unikalnej dzielnicy z atrakcjami skupiającymi mieszkańców w jednym, wspólnym miejscu.

The Delta District ma powstać na terenie uprzednio użytkowanym rolniczo i stać się pierwszą zazielenioną, deweloperską inwestycją miasta Vinge. Projekt ma zapoczątkować nowy typ miejskiego rozwoju skupiający się na 462 domach zaprojektowanych zgodnie z polityką przestrzenną i krajobrazową. Środowisko naturalne ma być czynnikiem nadrzędnym, determinującym rozwój pozostałych elementów, w którym zrównoważony rozwój idzie
w parze z ewolucją tkanki miejskiej. 

przykład atrakcyjnego dla mieszkańców zagospodarowania terenu
przykład atrakcyjnego dla mieszkańców zagospodarowania terenu

Zespół projektowy w obliczu wyzwania, jakim jest zaprojektowanie nowej przestrzeni miejskiej zidentyfikował dwie funkcje, na które zdecydował się położyć szczególny nacisk: stworzenie innowacyjnego systemu zarządzania wodą deszczową na ciężkiej, gliniastej glebie występującej na obszarze Vinge; stworzenie przestrzeni ekologicznej, zróżnicowanej, bogatej przyrodniczo, otwartej dla społeczeństwa i atrakcyjnej dla mieszkańców miasta. Pomysł skoncentrowano na „wodzie”, która jest równocześnie źródłem życia o inspirującym i fascynującym obliczu. Ma skutecznie pomóc w osiągnięciu obu celów oraz nadać miastu wyjątkową tożsamość. 

utrzymanie atrakcyjności obszaru w okresie zimowym
utrzymanie atrakcyjności obszaru w okresie zimowym

Punktem wyjścia dla pracowni projektowej SLA w stworzeniu zielonego planu miasta był istniejący krajobraz. Najważniejszą strefą miejscowości Vinge ma być delta, która zapewnia unikalny system zarządzania wodą deszczową, a ponad to posiada zarówno funkcję ekologiczną dla np. płazów i ptaków oraz rekreacyjną i społeczną dla mieszkańców i turystów. Połączona jest strumieniami i potokami z basenami wodnymi, które magazynują i doprowadzają wodę w miarę potrzeb. Rozgałęziona sieć wodna dzieli obszar na nieregularne części nasycając poszczególne fragmenty naturą z zachowaniem różnorodnych cech przestrzennych.

widok na plan miasta z lotu ptaka
widok na plan miasta z lotu ptaka

Wypełnione wodą kanały są źródłem życia dla wielu organizmów. W okresie suszy, gdy woda wypełniać będzie jedynie koryto delty, pozostałe rynny zazielenią się, dzięki czemu krajobraz nie będzie monotonny, a zmienny w różnych okresach roku. 

wizualizacja nadrzecznego bulwaru
wizualizacja nadrzecznego bulwaru

Projekt The Delta District wykorzystuje nowoczesne metody spełniania współczesnych i przyszłych wyzwań klimatycznych, jak również promowania dobrobytu i wyższej jakości życia w zgodzie z naturą. Poprzez krajobraz zawiązuje się optymalna i zbilansowana relacja pomiędzy środowiskiem a miastem. Dzięki takiemu rozwiązaniu przyroda jest wprowadzana w serce aglomeracji, pomiędzy użytkowników przestrzeni miejskiej. Bliskość i dostępność natury zachęca do przebywania na świeżym powietrzu sprzyjając interakcjom międzyludzkim w plenerze.

mgr inż. arch. kraj. Joanna Magdalena Pracka

Źródło: http://worldlandscapearchitect.com/the-delta-district-vinge-denmark-sla/#.U_9atmOO7Yg

Komentarze

*

Najnowsze z tego działu

Wyszukaj

Newsletter

Adres email nie jest poprawny!
Spróbuj jeszcze raz...

×

Dziękujemy za zapisanie się do subskrypcji naszego newslettera!

×
Chcesz być na bieżąco? Zapisz się do newslettera Sztuki Krajobrazu!