Publiczne

Podwórka do zmiany

W ramach programu „Rewitalizacja w budowie – tworzymy zręby rewitalizacji w Polsce” finansowanego ze środków projektu systemowego „Rewitalizacja społeczna” w Programie Operacyjnym Kapitał Ludzki wybrane podwórza poznańskich dzielnic dostaną budżet w wysokości 780,00 zł, w ramach którego przeprowadzą zaplanowane zmiany.

W ramach programu „Rewitalizacja w budowie – tworzymy zręby rewitalizacji w Polsce” finansowanego ze środków projektu systemowego „Rewitalizacja społeczna” w Programie Operacyjnym Kapitał Ludzki wybrane podwórza poznańskich dzielnic dostaną budżet w wysokości 780,00 zł, w ramach którego przeprowadzą zaplanowane zmiany.

Ich celem jest aktywizacja i integracja mieszańców wokół procesu poprawy jakości życia w mieście poprzez ożywienie podwórek tak, by stały się przyjaznymi i atrakcyjnymi miejscami integrującymi najbliższych użytkowników wokół wspólnego dobra. Uczestnikami akcji są przede wszystkim mieszkańcy poszczególnych kamienic, skupiających się wokół danego podwórza, którzy we współpracy z ekspertami (artystami, architektami krajobrazu, urbanistami, profesorami poznańskich uczelni wyższych oraz studentami kierunkach powiązanych) stworzyli projekty zagospodarowania dziedzińców w bezpośrednim miejscu zamieszkania.

Najważniejszym etapem prac była wizyta w terenie przy udziale mieszkańców, którzy opowiadali o wybranej przestrzeni definiując ją pod kątem rodzaju i ilości użytkowników, funkcji i roli dla mieszkańców, kondycji technicznej, zalet oraz wad otoczenia czy siły nasłonecznienia. Definiowali swoje potrzeby i wymagania aby razem z ekspertami wypracować konkretny pomysł na zmianę przestrzeni na lepszą i bardziej przyjazną.

We wszelkich działaniach dotyczących kreowania lub zmiany wizerunku przestrzeni publicznej uwzględniono głosy użytkowników lub mieszkańców danego terenu, gdyż Oni najlepiej wiedzą jak funkcjonuje. Rolą architekta, urbanisty czy planisty jest zebranie wymienionych potrzeb z uwzględnieniem czynników wewnętrznych oraz zewnętrznych determinujących pewne zjawiska i czynności w przestrzeni. Nadanie nowych, adekwatnych na skalę miejsca funkcji oraz włączenie w proces tworzenia użytkowników jest przepisem na sukces, gdyż buduje to odpowiedzialność i poczucie pielęgnacji przestrzeni w przyszłości.

Zmiany w przestrzeni mogą być różne, rozpoczynając od zabiegów najprostszych jak stawianie donic w kwiatami, malowanie ławek, trzepaków, słupków i innych elementów, tworzenie niewielkich kwietników. Pomysły mogą być bardziej innowacyjne jeśli są jeszcze bardziej związane ze społecznością i przewidują zastosowanie elementów przeznaczonych do bezpośredniego obcowania z roślinami, co w niewielkiej skali podwórza może być namiastką ogródka terapeutycznego. Wprowadzenie podwyższonej kolorowej lub ziołowej rabaty, roślin „wydających” dźwięki na wietrze bądź zróżnicowanych materiałów w strukturze nawierzchni to najprostsze zabiegi wprowadzania hortiterapii w życie publiczne. Umożliwia również zmysłowe poznawanie otoczenia w bezpośrednim miejscu zamieszkania – czyli na wyciągnięcie dłoni.

Po etapie projektowym dojdzie do realizacji wspólnie wypracowanych pomysłów poprzez prace porządkowe przestrzeni i nasadzeniowe roślin.

mgr inż. arch. kraj. Joanna Magdalena Pracka

Komentarze

*

Najnowsze z tego działu

Wyszukaj

Newsletter

Adres email nie jest poprawny!
Spróbuj jeszcze raz...

×

Dziękujemy za zapisanie się do subskrypcji naszego newslettera!

×
Chcesz być na bieżąco? Zapisz się do newslettera Sztuki Krajobrazu!